Dobra taryfa, bo tak działa wolny rynek

Nasza taryfa jest dobra dla wszystkich – i małych, i dużych.