Likwidacja linii tramwajowej 81

Informujemy, iż w związku z wypowiedzeniem umowy na garażowanie tramwajów Prime Rail przez firmę trzecią, prywatna linia tramwajowa 81 w Warszawie z dniem 27 października zostanie zlikwidowana. Ostatnim dniem kursowania jest piątek, 26 października.

Tabor zostanie przekazany do oddziału Prime Bus w Głuchowie.