Zmiany na kolejach wąskotorowych

W dniu 7 maja wejdą w życie zmiany w organizacji ruchu na kolejach wąskotorowych zarządzanych przez Prime Rail Polska.

Nowa Piotrkowska Kolej Wąskotorowa

Zostanie uruchomione odgałęzienie Bugaj Piotrkowski – Witów – Kłudzice. Umożliwi ono dojazd pociągiem z Piotrkowa do byłego klasztoru w Witowie, oraz dowiezie do alternatywnego miejsca wypoczynku nad rzeką Luciążą. Oddana do użytku zostanie również nowa mijanka na stacji Bugaj Piotrkowski.

Codziennie, w godzinach 5 – 22, uruchamianych będzie 9 par pociągów w relacji Piotrków Hala Targowa – Kłudzice (takt dwugodzinny), a w soboty, niedziele i święta, w godzinach 9 – 19, pociągi będą odjeżdżały ze stacji początkowych co godzinę.

Zmiany zajdą również w rozkładzie jazdy na istniejącym już odcinku kolejki. W takcie dwugodzinnym kursować będą pociągi w relacjach: Piotrków Hala Targowa – Koło i Piotrków Wąsk. – Uszczyn.

W dalszym ciągu trwa budowa linii w kierunku zachodnim w Piotrkowie. Projektowana jest również linia nad Zalew Sulejowski.

Krośniewicka Kolej Dojazdowa

Po długich naradach z władzami gminy, uzyskano kompromis i w dniu 7 maja o północy, majątek Krośniewickiej Kolei Dojazdowej przejdzie na własność Prime Rail Polska. Tegoż dnia zostaną uruchomione pociągi w relacjach: Dąbrowice Kujawskie – Krośniewice – Ostrowy Wąskotorowe (takt godzinny) oraz Krośniewice – Ostrowy Wąskotorowe (kursy uzupełniające w godzinach 7-9 i 15-18, takt godzinny).

Na własność PRP przejdzie jedna sprawna lokomotywa spalinowa Lxd2 oraz dwa sprawne wagony motorowe: Mbxd1 i Mbxd2. W Krośniewicach znajduje się również 5 sztuk odstawionych lokomotyw spalinowych Lxd2, 1 odstawiona sztuka Lyd1 i kilkadziesiąt wraków – spółka ma plany je odbudować bądź odrestaurować.

W pierwszej kolejności, planuje się rewitalizację linii kolejowej do Boniewa – prace ruszą już 7 maja i powinny być ukończone do czerwca. Następnie odbudowany zostanie przejazd przy stacji w Krośniewicach w kierunku Ozorkowa – jednak dokładny czas wykonania tego zadania jest nieznany ze względu na konieczność zamknięcia ulicy. Do tego czasu, stacja w Krośniewicach tymczasowo jest stacją czołową – tory kończą się tymczasowymi kozłami oporowymi.

W miarę odbudowy Krośniewickiej Kolei Dojazdowej, do Krośniewic będzie sprowadzany nowoczesny tabor wąskotorowy, docelowo połowa pociągów ma być obsługiwana fabrycznie nowymi składami.