II etap przebudowy Wrocławia Świebodzkiego, rozbudowa dworca Niebuszewo

9 kwietnia 2018 rozpocznie się II etap przebudowy dworca Świebodzkiego we Wrocławiu. Jednocześnie w Szczecinie rozpocznie się rozbudowa dworca Niebuszewo. W związku z tym wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu pociągów w tych rejonach.

Dworzec Świebodzki

Roboty przeniosą się na południową krawędź peronu 2, perony 3 i 4. Pociągi odjeżdżać będą ze zmodernizowanych już peronów 1 (tor 1 i 3) i 2 (tor 2). W zmodernizowanej części dworca otwarty zostanie przeniesiony Punkt Odprawy (do czasu zakończenia prac nad peronami 2, 3 i 4, odprawa pasażerów pociągów osobowych w okienkach 4 i 5).

Dworzec Niebuszewo

Rozpocznie się budowa nowych peronów 1 i 3, przedłużenie toru nr 3 w kierunku Polic oraz przebudowa głowicy zachodniej stacji. W tym celu zostaną zamknięte tory 3, 4, 6 (rozbiórka) i 8.

Z powodu zamknięcia torów 4, 6 i 8 i braku miejsc dla postoju składów, wprowadza się następującą organizację ruchu pociągów:

  • pociągi S11 (szczytowe, Szczecin Niebuszewo – Police) zostają przedłużone do stacji Szczecin Turzyn
  • pociągi:
    • P 1301/3102, P 1303/3104 Warszawa Gł. – Szczecin Niebuszewo
    • P 3625/6326, P 3627/6328 Szczecin Niebuszewo – Malbork
  • zostają skierowane do stacji Police (bez zatrzymania na stacjach pośrednich)