[AKTUALIZACJA 25.01] Nowe pociągi w parku wagonowym RZK | Odwołanie Warsbusa rozpatrzone

W dniu 22.01.17 ogłoszono wyniki przetargu na 30 elektrycznych zespołów trakcyjnych dla RZK Karsznice, dostosowanych do napięć 3 kV DC (polskie) i 15 kV AC (Niemcy, Austria).

EDIT 25.01
Decyzją zarządu RZK Karsznice odwołanie spółki Warsbus S.A. zostaje uznane, wykonanie całości przetargu (tj. dostawę 30 EZT) zleca się firmie Warsbus S.A. w cenie zaproponowanej w przetargu. Dostawy rozpoczynają się natychmiast.

EDIT 24.01
W dniu 24 stycznia Warsbus S.A. złożyło odwołanie od wyników przetargu z powodu rażąco niskiej ceny zaoferowanej przez Pavlov sp.f. Zarząd spółki podjął decyzję o wstrzymaniu wykonania obu zamówień do dnia 25.01.17 do godz. 23:59. Do tego czasu pojawi się decyzja RZK Karsznice ws. odwołania Warsbusa.

 

Oferent Warsbus S.A. dostarczy 30 składów ED10 II:

ed10_przetarg_8czlonow

 

Szczegóły nowej siatki połączeń kolejowych podamy wkrótce.